Försäkringskassan barn

Förälder – Försäkringskassan

Vård av barn (vab) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a‑kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas …

Här hittar du information om alla ersättningar som gäller barn, både sådana man kan få före och efter barnets födelse.

Ersättning för barn, unga och familjer – Försäkringskassan

3 feb. 2023 — Här kan du läsa om några av de ersättningar barn, unga och föräldrar kan få.

Här kan du läsa om några av de ersättningar barn, unga och föräldrar kan få.

Merkostnadsersättning för barn – Försäkringskassan

1 feb. 2023 — Om du har kostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning.

Om du har kostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning.

När ett barn dör – Försäkringskassan

12 jan. 2023 — Försäkringskassan har en särskild enhet som hjälper föräldrar som har mist ett barn. Om barnet har ett personnummer kommer en handläggare från …

Om vilka ersättningar föräldrarna kan få om barn har dött. Det finns olika ersättningar beroende på om barnet dog i samband med förlossningen eller senare i liv

Intyg och utlåtande för vård av barn (vab) – Försäkringskassan

12 jan. 2023 — Tillfällig föräldrapenning kan också betalas ut i samband med att ett barn föds eller adopteras (10-dagar). Om barnet är under 12 år.

Här får du som har en patient vars förälder ska ansöka om tillfällig föräldrapenning, information om när du skriver ett intyg eller utlåtande och om vem som gör vad.

Om du är arbetssökande och har barn – Försäkringskassan

1 feb. 2023 — Om ditt barn är under 1 år kommer din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fortsätta vara skyddad tills den dagen barnet fyller 1 år.

Här finns information om föräldrapenning, vab och hur du skyddar din SGI om du är föräldraledig och blir arbetssökande.

Föräldraledig och sjuk – Försäkringskassan

1 feb. 2023 — Om du blir sjuk och inte kan ta hand om ditt barn kan du pausa din föräldrapenning och få sjukpenning i stället.

Här får du veta vad du ska göra om du blir sjuk under din föräldraledighet, sjukanmäla dig, göra friskanmälan, se din SGI (sjukpenninggrundande inkomst), ansöka och förändra och planera om allt som rör din föräldrapenning och mycket mer.

Medarbetare vårdar barn (VAB) – Försäkringskassan

Medarbetare vårdar barn (VAB)

Om medarbetaren har ett allvarligt sjukt barn · barnets liv är i fara · barnet får behandling mot sin sjukdom och barnets liv är i fara utan behandlingen · eller …

Keywords: försäkringskassan barn, pseudotvillingar försäkringskassan